Virksomheder betaler ofte mange penge for at få support til deres hjemmeside eller helt giver op og får et webbureau til at gøre alt arbejdet. Men der er et bedre alternativ som giver virksomheden friheden til at bruge hjemmesiden helt på egen hånd. Nemlig en skræddersyet instruktionsvideo.

Hvad indeholder en instruktionsvideo?

Videoen gennemgår de vigtigste funktioner som skal til for at administrere og opdatere hjemmesiden og varer typisk mellem 20 og 30 minutter. Et eksempel på en videos indhold er:

  • Opdatering af eksisterende indhold
  • Oprettelse af nye sider, artikler, kategorier og cases
  • Opdatering af CMS systemet WordPress og plugins
  • Brug af unik funktionalitet for den specifikke hjemmeside
  • Instrukser som kunden særligt efterspørger

Videoen viser præcist hvor der skal klikkes i WordPress’ kontrolpanel samtidigt med at der gives forklaringer for hvert step på vejen.

Hvorfor en instruktionsvideo og ikke sidemandsoplæring?

Videoen er særligt brugbar fordi sidemandsoplæring oftest kun er effektivt efter et større antal timers oplæring som inkluderer flere gentagelser af de samme opgaver. Videoen er derfor en mere effektiv læringsform fordi den ansvarlige for hjemmesiden når som helst kan gå tilbage og gense instrukserne efter behov.

Samtidigt er videoen også et internt læringsredskab som gør det nemt at overdrage ansvaret for hjemmesiden til en ny medarbejder som blot skal se videoen igennem og derefter er klar til at gå i gang med hjemmesiden.

Dermed spares både:

  • Den første oplæringstid
  • Men også al den tid der fremadrettet ville være brugt på overdragelse af viden
  • Sidst men ikke mindst så spares tiden som potentielt kunne være brugt på et webbureau som ville have overtaget ansvaret for hjemmesiden, hvis den ansvarlige for hjemmesiden forlod virksomheden

Virksomheden sparer altså både tid og penge på en instruktionsvideo som ikke koster mere, end hvad to times sidemandsoplæring ville have kostet. Det er ikke så ringe endda.

Fokus på læring

Det er ikke tilfældigt at læring er centralt i Brand Rocket’s tilgang til sin forretning. Steffen som ejer Brand Rocket er uddannet kandidat i læring og forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring og kan derfor koble sin teoretiske viden med de praktiske udfordringer, som han oplever virksomhederne oftest står overfor.

Er du interesseret i en instruktionsvideo sammen med en ny og moderne hjemmeside så tag kontakt til Steffen hos Brand Rocket nu.

Du kan også læse om hvad en ny hjemmeside indeholder og se eksempler i Brand Rocket’s portfolio herunder.
Se portfolio